Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

Michaela Plachká

(*1981)

studovala skladbu nejprve na Janáčkově konzervatoři u MgA. E. Schiffauera, poté na Akademii múzických umění u doc. J. Filase. Jeden semestr strávila na stáži u prof. Toro-Péreze na Universität für Musik ve Vídni. Zúčastnila se také letních skladatelských kurzů doma i v zahraničí. Navázala spolupráci např. s Českým rozhlasem, Chamber Orchestra EU, orchestrem BERG… Je členkou skladatelského sdružení Konvergence, které se věnuje provádění soudobé hudby zdejších i zahraničních autorů. Její skladby byly provedeny v Anglii (EUCO – Chamber Orchestra of EU), Německu (Cottbus), Rakousku (Mürzzuschlag), Itálii (Festival delle nationi, Citta di Castello) a v ČR. Věnuje se také výtvarné tvorbě.