Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

 

Petr Cígler - Daily Patterns

Premiéra: budoucí stanice metra Petřiny, 5. května 2014

Všichni potřebujeme spát, budit se, jíst, milovat se. Pro leckoho jsou tyto denní rituály zakódovány do časových vzorců, které se někdy i nečekaně vynořují z běhu dne a ovlivňují naše každodenní potřeby a fyziologické projevy. Daily Patterns jsou inspirovány během a ruchem všedního městského dne a jeho biologickým prožitím; volně proplouvají asociacemi nabízenými městem a jeho lidmi. Hlučnost a občasná neurvalost tohoto prostředí, které mi spontánně vrostly do zpočátku jemně znějící hudby, jsou nakonec ukonejšeny a rozpustí se v jakémsi tichém nočním poselství.

UPOZORNĚNÍ: posloucháte živou nahrávku z premiéry

<< zpět na všechny skladby soutěže NUBERG 14|15 o autorovi >>