Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

 

Slavomír Hořínka

(*1980)

absolvoval na Konzervatoři v Pardubicích housle u Dalibora Hlavy. Na pražské Hudební fakultě AMU se však již věnoval kompozici, nejprve ve třídě Ivana Kurze (1999–2004). Zajímavé podněty a impulzy mu přinesla několikaměsíční stáž na Conservatorium van Amsterdam (2003, Daan Manneke, Jorrit Taminga, Ned McGovan). V roce 2008 úspěšně zakončil svá učňovská léta doktorandským studiem kompozice pod vedením Hanuše Bartoně (HAMU). Jeho skladby uvedly např. Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, Orchestr BERG, Komorní orchestr Bohuslava Martinů, Jihočeská komorní filharmonie, Bennewitzovo kvarteto, Ensemble Moens, Puellae Cantantes aj. Od roku 2006 působí pedagogicky na katedře skladby Hudební fakulty AMU v Praze.
www.horinka.cz

<< NUBERG 12|13 přehled všech skladeb soutěžní skladba >>