Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

Slavomír Hořínka

(*1980) foto

pochází z Valašského Meziříčí. Vystudoval housle na Konzervatoři Pardubice u MgA. Dalibora Hlavy a následně skladbu na pražské HAMU ve třídě Prof. Ivana Kurze. Během studia absolvoval tříměsíční stáž na Conservatorium van Amsterdam (Prof. Daan Manneke, Jorrit Taminga, Ned McGovan). V současné době pokračuje v doktorandském studiu skladby pod vedením Doc. Hanuše Bartoňe a Prof. Svatopluka Havelky. Ve své tvorbě se od roku 2005 věnuje téměř výlučně duchovní hudbě komorní, vokální i orchestrální. Jeho skladby uvedly např. Česká filharmonie, Komorní filharmonie Pardubice, orchestr Berg, Komorní orch. B. Martinů, Jihočeská komorní filharmonie, Benewitzovo kvarteto, Moens Ensemble, Puellae Cantantes aj.

www.horinka.cz