Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

 

Tomáš Pálka

(*1978)

je spoluzakladatelem a v současné době předsedou skladatelského sdružení Konvergence. Kompozici se věnuje ve svobodném povolání. V poslední době stále častěji do celkového kompozičního tvaru zapojuje mimohudební prvky: scénické a světelné akce, práci se slovem a pohybem, spolupráci s výtvarníky nebo konceptuálními umělci. Nejvýraznějším principem je začlenění prostoru do celkového kompozičního tvaru. Hudební skladby čerpají z mimohudebního programu, často jsou inspirovány duchovními principy, které se promítají do výstavby kompozice i do obsahové roviny skladeb. Kompozice směřují k subtilním, introvertním a kontemplativním rovinám.
www.wisiart.com

 

<< NUBERG'10 přehled všech skladeb soutěžní skladba >>