Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

 


NUBERG 2013 = cena mladých + cena veřejnosti + cena NUBERG 2013

HLASOVÁNÍ
Každý hlasující určí první tři místa a tím přidělí skladbě body
(1. místo = 5 bodů, 2. místo = 3 body, 3. místo = 1 bod)

VEŘEJNOST – určuje vítěze CENY VEŘEJNOSTI

MLADÍ - studenti a žáci škol ČR – určují vítěze CENY MLADÝCH

V celkovém hlasování o cenu NUBERG 2013 mají po jednom hlase:

  • VEŘEJNOST (souhrn všech hlasů určí 1. – 3. místo)
  • vybraní zahraniční porotci: skladatelé Michael Gordon (USA), Michel van der Aa (Nizozemí) a
   Pierre Jodlowski (Francie / Polsko), violoncellistka Konstanze von Gutzeit (Německo),
   hudební publicista Bernard Clarke (Irsko)
  • Lukáš Hurník, šéfredaktor stanice Český rozhlas Vltava
  • šéfdirigent Orchestru BERG Peter Vrábel

CENA MLADÝCH
finanční grant 2.000 Kč

CENA VEŘEJNOSTI
finanční grant 5.000 Kč

CENA NUBERG 2013
finanční grant 10.000 Kč
+ rezidenční pobyt na Českém centru ve Vídni

Vítězné skladby uvedeme 18. března na zahajovacím koncertě cyklu BER2014CITY

Každý hlasující je zařazen do SLOSOVÁNÍ O CENY