Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook

 

Martin Hybler

(*1977)

absolvoval skladbu na Pražské konzervatoři (prof. Bohuslav Řehoř) a na Akademii múzických umění v Praze (prof. Václav Riedlbauch). Absolvoval půlroční stáž na Hochschule für Musik v Hamburku u prof. W. A. Schultze. V roce 2009 obhájil na HAMU teoretickou disertační práci s názvem Dechové nástroje moderního symfonického orchestru. Jeho díla jsou hrána a premiérována na mezinárodních festivalech doma i v zahraničí. Za všechny jmenujme Pražské jaro, Pražské premiéry, Silk Sound Road v Biškeku nebo festival Klagenspuren v Insbruku. Jeho tvůrčí uplatnění zasahuje převážně do oblasti vážné hudby, je autorem skladeb pro významné české sólisty, píše i hudbu scénickou. Upravuje a instrumentuje skladby starých mistrů i populární hudbu a jazz. Jako baletní korepetitor nebo vedoucí pěveckého sboru Carmina je také aktivním hudebníkem.

 

<< zpět na přehled soutěžních skladeb soutěžní skladba >>