Komorní orchestr BERG
Home
switch to English

E-zpravodaj

Downloads

Facebook


Jsme malá organizace. Bez pomoci těch, kteří nám dávají darem svůj čas a schopnosti nebo těch jednotlivců,
kteří nám poskytují finanční nebo věcné dary, bychom již dávno neexistovali. Jsou to naši ANDĚLÉ. Doslova.

Chcete se stát JEDNÍM Z NICH?
Způsobů, jak můžete pomoci naší neziskové organizaci je nekonečně mnoho...

DÁRCI a
Věra Babišová, Martina Bahbouhová, Radvan Bahbouh, Jarmila a Pavel Baudišovi, Soňa Červená,
Jan a Zora Činčerovi, Petr Doležal, PGK, Světlana Jägerová, Ondřej Jäger, Jakub Koutník, Tibor Lopušan,
Petr Somol, Kristián Suda, Tomáš Svatoň, Eva a Ivan Špirkovi, Helena a Martin Vágnerovi
... máme také dárcovský klub - KLUBERG

EXPERTI a
Vyznáte se v některé z těchto oblastí a chtěli by jste pomoci dobré věci? Ozvěte se nám!
účetnictví – daně – právo (např. pracovní, smluvní) – finance – fundraising – marketing – IT – management atd.

NENÁPADNĚ a
při koncertech: uvaděč / uvaděčka, prodej vstupenek, silní muži při stěhování nástrojů ...
s „náhlými“ kancelářskými pracemi velkého objemu, které nemůžeme zajistit sami (například kompletace CD)

Mezi našimi anděly jsou: Věra Babišová, Radvan Bahbouh, Eva a Tonda Blomannovi, Kristýna Boháčová, Jan Brázda, AK Anna Císařová & Peter Babiš, Jan Černíček, Dominik Dvořák, Josef Dvořák, Pavel Dvořák, Rut Fialová, Ondřej Holas, Pavel Hons, Veronika Jaklová, Aleš Janíček, Tomáš Jindříšek, Jitka Kloučková, Adam Kneblík, Šimon Kočí, Ivana Kolářová, Johana Kratochvílová, Petr Kubík, Maja Madárová, Daniel Mikolášek, Alena Miltová, Martin Pavala, Michal Pečeňa, Kateřina Plevová, Eva Ridenourová, Michael Romanovský, Michaela a Howard Sidenberg, Petr Somol, Jonáš Starý, Barbora Šlosárková, Lukáš Trnka, Pavel Trnka, Jan Trojan, Pavel Trojan Jr., Šimon Urban, Michaela Volfová a David Zábranský ...

DĚKUJEME!